Jeśli dyspersje wodne są wymagane w procesie wytwarzania twoich produktów, skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę. Po nawiązaniu współpracy gwarantujemy indywidualne podejście przy realizacji zamówień. Możesz również przejść do dalszej części strony i zapoznać się bardziej szczegółowo z naszymi dyspersjami wodnymi AKRYVIL.

Geneza dyspersji wodnych AKRYVIL

 • Potrzeba rynkowa

  Stale zwiększające się zapotrzebowanie na dyspersje wodne
 • Idea

  W D&R powstaje pomysł na stworzenie oryginalnego i ekologicznego produktu
 • Projekt

  Nowoczesne laboratorium opracowuje autorską recepturę dyspersji
 • Testowanie

  Następuje udoskonalanie produktu w trakcie wewnętrznych testów
 • Wdrożenie produktu

  Dyspersje wodne AKRYVIL zostają wprowadzone na rynek

Udoskonalona procedura,
aby uzyskać zróżnicowane parametry

AKRYVIL – dyspersje wodne kopolimerów akrylowych, styrenowo-akrylowych oraz winylowo-akrylowych to produkty wysokiej jakości. Ich produkcja opiera się na zróżnicowanych parametrach, jak np. zawartość suchej substancji, lepkość, średnia wielkość cząstek, temperatura zeszklenia, minimalna temperatura tworzenia filmu. To pozwala nam dostarczać surowce idealnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów.Produkcja
w zgodzie z naturą

D&R Dispersions and Resins dba o to, aby produkcja odbywała się w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne oraz by nasze produkty były ekologiczne.


Zastosowanie Dyspersje wodne Akryvil mają szerokie zastosowanie jako półprodukty do wytwarzania farb dyspersyjnych (farby emulsyjne wewnętrzne i zewnętrzne), farb do ochrony drewna (emalie, lakiery i impregnaty), do produkcji tynków polimerowych, materiałów do gruntowania powierzchni, mas tynkarskich i szpachlowych, do otrzymywania klejów bezrozpuszczalnikowych, do impregnacji tkanin i papieru.

Dyspersje odporne na hydrolizę alkaliczną stosuje się jako lepiszcza do zapraw tynkarskich w mieszaninie z hydraulicznie związanym cementem, do modyfikacji betonów i jako warstwy pośrednie między starym i nowym betonem oraz do jastrychów.

Dodaj komentarz